ด้ายเย็บกระสอบ คุณภาพ

ด้ายเย็บกระสอบ คุณภาพ เหนียว ทน คุ้ม

ผลิตจากด้าย สปัน คุณภาพ มาตราฐาน โรงงาน มี หลายขนาด 20/1×6,20/3×3 ใช้เย็บ กระสอบ ที่รับ น้ำหนัก ตั้งแต่ 20-100 กิโลกัม

ด้ายเย็บกระสอบ ม้วนละ 1 กก